Pavel OBR

Bakalářská práce

Svaté předměty a jejich úloha ve světových náboženstvích: křesťanství, judaismus, buddhismus

Sacred objects and their role in world religions: Christianity, Judaism, Buddhism
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje posvátným předmětům v Buddhismu, Judaismu a Křesťanství. Důraz byl položen na kulturní kontext ve kterém náboženství vznikají a na funkce posvátných předmětů, které z něho plynou.V každém náboženském směru bylo vybráno několik předmětů, u kterých byl popsán jejich tvar a funkce v daném náboženství. Bylo provedeno porovnání vybraných předmětů.
Abstract:
The bachelor thesis deals with sacred subjects in Buddhism, Judaism and Christianity. Emphasis was placed on the cultural context in which religions originate and on the functions of the sacred objects that flow from it. In each religious direction, several objects were selected, describing their form and function in a particular religion. A comparison of selected items was performed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Dagmar Demjančuková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OBR, Pavel. Svaté předměty a jejich úloha ve světových náboženstvích: křesťanství, judaismus, buddhismus . Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma