Mgr. Jiří Komprda, Ph.D.

Doctoral thesis

Modelování environmentální distribuce persistentních polutantů

Modelling of environmental distrubution of persistent pollutants
Abstract:
Disertační práce se zabývá několika odlišnými modelovacími přístupy distribuce perzistentních polutantů v životním prostředí a jejich aplikací na reálná data, získaná v průběhu různých projektů v Centru RECETOX a několika dalších státních institucí mimo Masarykovu Univerzitu. Jednotlivé modelovací přístupy na sebe navazují a tvoří tak sekvenci směřující k propojení laboratorních experimentů, polních …more
Abstract:
cesů) a polních studií (plánování experimentů a odběrových kampaní) za účelem komplexního zkoumání osudu polutantů v životním prostředí.
Abstract:
The thesis deals with several different approaches to modelling the distribution of persistent organic pollutants in the environment and their application to real data obtained from various projects in the Centre RECETOX and several other state institutions outside the Masaryk University. The various modelling approaches are logically connected to form a sequence designed to link the laboratory experiments …more
Abstract:
ts (the study of processes) and field studies (design of experiments and sampling campaigns) for a comprehensive examination of the fate of pollutants in the environment.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Jan Tříska, CSc., RNDr. Josef Keder, Ph.D., doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / field:
Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry

Theses on a related topic