Romana Odložilíková

Bakalářská práce

Virové infekce se zaměřením na mechanismy virových imunomodulátorů

Viral infections - mechanisms of viral immunomodulators
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá mechanismem působení hostitelského imunitního systému proti viru a také strategií úniků virů před imunitním systémem, vstupem virů do hostitelské buňky a modulací virových imunomodulátorů, které jsou z dostupných informací stručně shrnuty. V práci je také věnována pozornost běžné, ale i výzkumné přímé a nepřímé diagnostice virových infekcí.
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the mechanism of influencing host immune system against the virus and also with strategy of viruses to escape before an immune system, entering viruses into the host cell and modulation of viral immune modulators, which are summed up from available informations. There is a dedicated attention for common, but also to research direct and indirect diagnostic of viral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Odložilíková, Romana. Virové infekce se zaměřením na mechanismy virových imunomodulátorů. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant