Bc. Jan Lebloch

Diplomová práce

Průmyslová chemie

Industrial Chemistry
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na dokončení tvorby studijního materiálu pro předmět Průmyslová chemie, který se vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Bylo vytvořeno celkem 22 kapitol a 12 pracovních listů. Každá kapitola popisuje výskyt, výrobu a použití látek z anorganické chemie.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the creation of study material for the course called Industrial Chemistry (in Czech language) which is held on Faculty of Education Masaryk University. A total of 22 chapters and 12 worksheets were created. Each chapter describes the occurrence, production and use of inorganic substances.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta