Barbora Vaňková

Bakalářská práce

Kriminalistická balistika a její využití v policejní praxi

Forensic balistics and its use within police practice
Anotace:
V práci jsou rozebrány a popsány nové poznatky současné kriminalistické balistiky a její využití v policejní praxi. Dále je v ní provedena komparace vybraných regionů na úseku kriminalistického balistického zkoumání a stop, a jaké jsou metody, postupy a prostředky, které mohou vést až k individuální identifikaci zbraní a střeliva podle zajištěných balistických stop.
Abstract:
In the work are analyzed and described new findings present criminalistic ballistics and its use in police practice. It also has a comparison of selected regions in the field of criminalistics ballistic examination of a traces, and what are the methods, procedures and resources that may lead to the identification of individual weapons and ammunition seized by ballistic traces.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Václav Krajník, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaňková, Barbora. Kriminalistická balistika a její využití v policejní praxi. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech