Bc. Radka Kohoutová

Bakalářská práce

Pece a otopná zařízení doby římské na Moravě

Kilns and heating equipment from Roman period in Moravia
Anotace:
Hlavním cílem práce bude vyhodnocení pyrotechnologických zařízení z lokality Hrubá Vrbka a zjištění jejich postavení v rámci vymezené oblasti. Součástí rovněž bude popis a porovnání jednotlivých druhů pecí a otopných zařízení na území Moravy v protohistorii. Zvláštní pozornost bude věnována menším pecím nejčastěji interpretovaným jako chlebové (potravinářské pece). Nezbytnou součástí bude sledování …více
Abstract:
Main objective of this work will be the evaluation of heating equipments from Hrubá Vrbka and determine their position within the designated area. Part of this work is also description and comparison of kilns and heating equipments from protohistoric Moravia. Particular attention will be paid to small kilns usualy interpreted as kilns for food preparation (food furnace). An essential component will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie