Bc. Radka Kohoutová

Bachelor's thesis

Pece a otopná zařízení doby římské na Moravě

Kilns and heating equipment from Roman period in Moravia
Abstract:
Hlavním cílem práce bude vyhodnocení pyrotechnologických zařízení z lokality Hrubá Vrbka a zjištění jejich postavení v rámci vymezené oblasti. Součástí rovněž bude popis a porovnání jednotlivých druhů pecí a otopných zařízení na území Moravy v protohistorii. Zvláštní pozornost bude věnována menším pecím nejčastěji interpretovaným jako chlebové (potravinářské pece). Nezbytnou součástí bude sledování …more
Abstract:
Main objective of this work will be the evaluation of heating equipments from Hrubá Vrbka and determine their position within the designated area. Part of this work is also description and comparison of kilns and heating equipments from protohistoric Moravia. Particular attention will be paid to small kilns usualy interpreted as kilns for food preparation (food furnace). An essential component will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2012
  • Supervisor: Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta