Mgr. Mojmír Vacek

Master's thesis

Nepřiměřené podmínky ve smlouvách o spotřebitelském úvěru

The Unfair Terms in the Consumer Credit
Abstract:
Tato diplomová práce je věnována problematice nepřiměřených podmínek ve smlouvách o spotřebitelském úvěru. Nejprve se tato práce zabývá obecně ochranou spotřebitele a vymezením základních pojmů. Dále práce vymezuje pojem spotřebitelského úvěru a charakterizuje smlouvu o spotřebitelském úvěru z pohledu jak české a evropské právní úpravy, tak i z pohledu aktuálního návrhu nového zákona o spotřebitelském …more
Abstract:
This master thesis is devoted to the issue of unfair terms in the consumer credit contracts. Initially the thesis concerns consumer protection in general and the definition of basic terminology. The thesis further defines the term of a consumer credit and describes a consumer credit contract from perspective of both czech and european legislation and also of the current bill on consumer credit. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta