Milan KUCHARIČ

Bakalářská práce

Komunikace v krizové situaci - Crisis resource management

Communication in crisis situation - Crisis resource management
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice krizové komunikace v prostředí zdravotnické záchranné služby. V teoretické části se zaměřujeme na vysvětlení pojmu komunikace, která má několik podkapitol, v jedné z nich se zabýváme interkulturními specifiky. Dále se zabýváme komunikací v krizových situacích, jako jsou např. hromadná neštěstí. Praktická část se skládá ze dvou částí, část A je složena z grafů …více
Abstract:
The scope of my bachelor thesis is the crisis communication in the medical rescue service. The theoretical part of the thesis is focused on the definition of the communication, described on several chapters, with one especially on the intercultural differences. The thesis also deals with the communication on crisis situations like a mass disasters. The practical part of the thesis consist of two parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHARIČ, Milan. Komunikace v krizové situaci - Crisis resource management. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií