Milan KUCHARIČ

Bachelor's thesis

Komunikace v krizové situaci - Crisis resource management

Communication in crisis situation - Crisis resource management
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice krizové komunikace v prostředí zdravotnické záchranné služby. V teoretické části se zaměřujeme na vysvětlení pojmu komunikace, která má několik podkapitol, v jedné z nich se zabýváme interkulturními specifiky. Dále se zabýváme komunikací v krizových situacích, jako jsou např. hromadná neštěstí. Praktická část se skládá ze dvou částí, část A je složena z grafů …more
Abstract:
The scope of my bachelor thesis is the crisis communication in the medical rescue service. The theoretical part of the thesis is focused on the definition of the communication, described on several chapters, with one especially on the intercultural differences. The thesis also deals with the communication on crisis situations like a mass disasters. The practical part of the thesis consist of two parts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2012
Accessible from:: 30. 3. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUCHARIČ, Milan. Komunikace v krizové situaci - Crisis resource management. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií