Bc. Lenka Hrbková, Ph.D.

Diplomová práce

Média a veřejné mínění: Mediální pokrytí předvolebních průzkumů v České republice

Media and the Public Opinion: Media Coverage of Election Polls in the Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá způsobem, jakým média informují veřejnost o průzkumech veřejného mínění a celkovou rolí, jakou tyto průzkumy hrají v současné žurnalistické praxi. Jedním z klíčových teoretických východisek je koncept horserace žurnalistky a rámování politiky jako strategické hry, jež se váže na dominantní postavení průzkumů ve zpravodajství. Kromě dopadů průzkumů na podobu žurnalistiky a tím pádem …více
Abstract:
This thesis deals with the way media work with opinion polls and the role of polls in today´s journalism. The key concept of the thesis is the horsrace journalism and framing of politics as a strategic game as an implication of dominant role of polls in news. Appart from effects of polls on journalism and the public views on politics, the thesis focuses also on media and polls on the micro level. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií