Ing. Lukáš JOB

Bakalářská práce

Možnosti ochrany a dekontaminace zasahujících příslušníků a členů jednotek požární ochrany při zasažení amoniakem

Ways of protection and decontamination of intervening members and members of fire brigades afflicted with ammonia
Anotace:
Téma mojí bakalářské práce "Možnosti a dekontaminace zasahujících příslušníků a členů jednotek požární ochrany při zasažení amoniakem", kterým se zabývám, je velice aktuální, protože amoniak je velice důležitá a nebezpečná chemická látka, která je stále využívána nejen v odvětvích průmyslu, zemědělství, ale i v běžném životě. Mnoho podniků stále využívá amoniak jako především chladící médium a vlivem …více
Abstract:
The topic of my thesis: "Possibilities and decontamination intervening members and members of the fire protection in contact with ammonia," which I deal with, is on the front burner, because ammonia is a very important and dangerous chemical that is increasingly used not only in industry, agriculture, but also in everyday life. Many business men still use ammonia mainly as a coolant and due to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JOB, Lukáš. Možnosti ochrany a dekontaminace zasahujících příslušníků a členů jednotek požární ochrany při zasažení amoniakem. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses toswq7 toswq7/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.