Theses 

Chráněné a podporované bydlení pro osoby s mentálním postižením – Michaela Hradečná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Hradečná

Bakalářská práce

Chráněné a podporované bydlení pro osoby s mentálním postižením

Sheltered and Supported Housing for People with Mental Disabilities

Anotace: Bakalářská práce se zabývá chráněným a podporovaným bydlením pro osoby s mentálním postižením. Cílem bakalářské práce je přinést poznatky a charakterizovat chráněné a podporované bydlení Handicap centra Srdce, o.p.s. Dále pak zjistit, zda má chráněné bydlení kladný vliv na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy u osob s mentálním postižením. V teoretické části práce je charakterizováno mentální postižení, etiologie, klasifikace a specifika osobnosti s mentální retardací. Další kapitoly práce se zaměřují na zákon o sociálních službách, institucionální sociální péči a nové trendy v péči o mentálně postižené, do které chráněné a podporované bydlení bezesporu patří. Pozornost je věnována zejména kapitolám Chráněné bydlení a Podporované bydlení, v nichž autorka definuje uvedené pojmy, rozdíl mezi těmito službami, legislativní vymezení a činnosti realizované v těchto službách. V empirické části práce jsou interpretovány výsledky výzkumného šetření, které bylo zaměřeno na popis konkrétního způsobu realizace chráněného a podporovaného bydlení v Handicap centru Srdci, o.p.s. a na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy u osob s mentálním postižením. Použitou metodou výzkumné části bakalářské práce bylo dlouhodobé pozorování, dotazování a analýza dokumentů.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the protected and the supported housing for people with mental disabilities. The main aim of this thesis is to characterize Handicap center Srdce, o.p.s.. The thesis also brings knowledges about this type of accomodation and its impact for developing self-care and independence as well. The theoretical part deals with general knowledge of mental disabilities, its specifics and etiology. Other chapters are focused on law about welfare services and institutional welfare care. The protected and the supported housing is definitely connected with new trends in the welfare services. The theoretical part also shows differences between the protected and the supported housing and their legislative matters. The practical part builds on results of the survey in Handicap center Srdce, o.p.s. The long-term observation and interviews were necessary to get facts for analysis. The results from the practical part show us that this type of housing is very suitable for mental affected people. This type of services help people to lead normal and dignified life and develope their ability and skills as well.

Klíčová slova: chráněné bydlení, mentální postižení, podporované samostatné bydlení, sociální služby, ústavní sociální péče, zákon o sociálních službách

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 23. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Helikarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=30278 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Hradečná, Michaela. Chráněné a podporované bydlení pro osoby s mentálním postižením. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 12:03, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz