Michaela Hradečná

Bakalářská práce

Chráněné a podporované bydlení pro osoby s mentálním postižením

Sheltered and Supported Housing for People with Mental Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá chráněným a podporovaným bydlením pro osoby s mentálním postižením. Cílem bakalářské práce je přinést poznatky a charakterizovat chráněné a podporované bydlení Handicap centra Srdce, o.p.s. Dále pak zjistit, zda má chráněné bydlení kladný vliv na rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy u osob s mentálním postižením. V teoretické části práce je charakterizováno mentální postižení …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the protected and the supported housing for people with mental disabilities. The main aim of this thesis is to characterize Handicap center Srdce, o.p.s.. The thesis also brings knowledges about this type of accomodation and its impact for developing self-care and independence as well. The theoretical part deals with general knowledge of mental disabilities, its specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2015
Zveřejnit od: 23. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Helikarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hradečná, Michaela. Chráněné a podporované bydlení pro osoby s mentálním postižením. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická