Mgr. Patrik Polák

Bakalářská práce

Léčba infekčních onemocnění pomocí bakteriofágů

The use of bacteriophages for treatment and prevention of infectious diseases
Abstract:
Antibiotic resistance is one of the major problems of modern medicine and the treatment of bacterial diseases is becoming increasingly difficult. One promising solution is the therapeutic use of bacteriophages - phage therapy. This thesis includes information on clinically important pathogens against which phage therapy has considerable potential, as well as properties and benefits of bacteriophages …více
Abstract:
Antibiotická rezistence je jedním z hlavních problémů moderní medicíny a léčba bakteriálních onemocnění je čím dál těžší. Jedním slibným řešením je terapeutické použití bakteriofágů - fágová terapie. V této práci jsou uvedeny klinicky významné patogeny, proti nimž má fágová terapie značný potenciál, a také vlastnosti a výhody bakteriofágů vhodných pro tento způsob léčby. Hlavní část práce se zaměřuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta