Karina Skalová

Diplomová práce

Zdravotní tělesná výchova na 1. stupni ZŠ

Health physical education at primary school
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření metodického materiálu pro výuku zdravotní tělesné výchovy pro 1. 3. ročník ZŠ. Na náhodně vybraných základních školách v Liberci bylo v listopadu 2015 provedeno anketní šetření, ze kterého vyplývá, že z 32 dotázaných učitelů má 75 procent z nich zájem o metodickou příručku zdravotní tělesné výchovy. Dále vyplynulo, že 79 procent dotázaných učitelů, kteří provádějí …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to create a handbook for teaching adapted physical education for 1st - 3rd year children of primary school. On randomly selecting elementary schools in Liberec, a questionnaire survey was performed in November 2015. Of the 32 teachers surveyed, 75 percent of them claimed an interested in a methodological guide for adapted physical education. In addition, of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Bajzíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Skalová, Karina. Zdravotní tělesná výchova na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická