Bc. Jaroslav Hýbl

Bakalářská práce

Tělesná zdatnost studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek

Physical Fitness in Special Education of Security Bodies Students
Anotace:
Ve své bakalářské práci Tělesná zdatnost studentů oboru Speciální edukace bezpečnostních složek sem se zaměřil na posouzení zdatnosti studentů z ročníků 2011, 2012 a 2013. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je zpracována teoretická část práce. V druhé části je zpracována praktická část práce. Zdatnost byla naměřena pomocí motorických testů. K testům ruční dynamometrie, skoku dalekého, zachycení …více
Abstract:
In my bachelor thesis Physical Fitness in Special Education of Security Bodies Students I focused on physical fitness od students from grades 2011, 2012 and 2013. The work is divided into two parts. The first part provides theoretical framework. In the second part is covered the practical part of the work. Physical fitness was measured using motor tests. I created graphs and tables about hand dynamometry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií