Theses 

Marketingová komunikace zaměřená na osobní prodej – Daniela Kratochvílová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Daniela Kratochvílová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace zaměřená na osobní prodej

Anotace: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část poskytuje v úvodu čtenáři seznámení se základními pojmy spjatými s daným tématem, v hlavní části se již věnuje jednotlivým nástrojům marketingové komunikace, které jsou v dnešní době hojně využívány pro propagaci nabízených produktů či služeb. V závěru teoretické části je práce detailněji orientována na osobní prodej jako na jeden z možných nástrojů marketingové komunikace.Praktická část plynule navazuje na část teoretickou a je již celá věnována společnosti, jež je na osobním, respektive přímém prodeji založena. Cílem praktické části je získat odpovědi na výzkumné otázky pomocí dotazníkového šetření provedeného v této konkrétní společnosti. Závěr práce tvoří výstupy z dotazníkového šetření a vyhodnocení zkoumaných jevů.

Abstract: The Bachelor thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part explains basic terms which related to the given topic. The main part includes particular instruments of marketing communication which are often used for promoting products and services by many companies. The final part is focused on personal selling as one of the instruments of marketing communication.The practical part continues in the theoretical part and it is dedicated to a concrete company which is specialized in personal, or more precisely in direct selling. The aim of the practical part is to get answers from this particular company about the established questions using the form of a questionnaire. The conclusion of the practical part is based on the results of research and their evaluation.

Klíčová slova: Marketing, marketingová komunikace, reklama, public relations, podpora prodeje, event marketing, sponzoring, direct marketing, on-line komunikace, přímý prodej, proces přímého prodeje, marketing communication, advertisement, sales promotion, on-line communication, direct selling, process of direct selling.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:47, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz