Mgr. Petra Felbabová

Diplomová práce

Znalosti sester v péči o pacienta s clostridiovou infekcí na jednotkách intenzivní péče

The nurses knowledge in the care of patients with clostridial infection in intensive care units
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku znalostí sester v péči o pacienta s klostridiovou infekcí na jednotkách intenzivní péče. Teoretická část práce popisuje zejména charakteristiku patogenu, klinický obraz, diagnostiku, terapii a samozřejmě i prevenci onemocnění. Není opomenuta ani otázka ošetřovatelské péče o takto nemocného pacienta. V praktické části práce jsou analyzovány znalosti sester …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on problems of nurses in care of patients with clostridial infections in intensive care units. The theoretical part is describes the particular characteristics of the pathogen, clinical presentation, diagnosis, therapy and prevention of desease course. Not omitted the issue of nursing care for the sick patient. In the practical part are analyzed nurses´ knowledge in thecare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Pekaříková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta