Bc. Markéta Grigarová

Diplomová práce

Motivační faktory dlouhodobých klíčových zaměstnanců v konkrétní soukromé firmě

Motivational factors of long-term core employees in a private organisation
Anotace:
Tématem diplomové práce je pracovní motivace dlouhodobých klíčových zaměstnanců konkrétní soukromé firmy, která 25 let působí na českém trhu informačních technologií. Cílovou skupinou výzkumu jsou zaměstnanci, kteří ve firmě působí 13-25 let. Tito pracovníci tedy mají nejen historickou zkušenost s jejím vývojem, ale zároveň zastávají jednu z klíčových pozic v organizaci, která se pojí s potenciálně …více
Abstract:
The focus of my thesis is the work motivation of the long-term core employees of a private company. The company has been operating on the Czech information technology market for 25 years. The employees who have been working for the same company over a period from 13 to 25 years are the main focus of this study. Not only do they have historical experience with the company`s growth, but they also hold …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií