Bc. Radek Hladil

Diplomová práce

Analýza silných a slabých stránek podnikatelského subjektu

Analysis of strengths and weaknesses of the business entity
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou silných a slabých stránek společnosti Steel Planet, s.r.o. a vlivů vnějšího marketingového prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je pozornost věnována především klíčovým tématům z oblasti marketingového prostředí. Je zde obsažena charakteristika jednotlivých prostředí, jejich nástroje a postup při sestavování SWOT matice …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of strengths and weaknesses of Steel Planet, s.r.o. and influences of external marketing environment. Thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of the thesis the main attention is paid to marketing environment. There contains characteristics of the environment, their tools and the procedure for compiling a SWOT matrix. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní