Theses 

Česká republika jako aktér při podpoře agendy kvality potravin v EU – Mgr. Kristýna Galejová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kristýna Galejová

Bakalářská práce

Česká republika jako aktér při podpoře agendy kvality potravin v EU

The Czech republic as an actor in promoting the agenda of food quality in the EU

Anotace: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem ČR a její relevantní aktéři vstupují do agendy kvality potravin na evropské úrovni. Hodnocena bude především činnost Ministerstva zemědělství ČR, jako orgánu státní správy a Potravinářské komory, jako poradního orgánu ministerstva a zájmové organizace. Práce se bude primárně zabývat obdobím let 2008 – 2009. Zhodnocen však bude i pozdější vývoj v politice kvality a role českých aktérů v něm.

Abstract: The aim of this thesis is to determine how the Czech republic and its relevant participants enters into the agenda of food quality in European level. The activities of the Ministry of Agriculture as administrative body and Federation of Food and Drink Industries of the Czech Republic as an advisory body to the Ministry and interest association will be evaluated. The thesis will be focused on the period between 2008 and 2009. However, the following development in the quality policy and the role of Czech participants there will be also appraised.

Klíčová slova: Evropská unie, Česká republika, Ministerstvo zemědělství ČR, Potravinářská komora ČR, kvalita potravin, European Union, Czech republic, Ministry of Agriculture of the Czech republic, Federation of Food and Drink Industries of the Czech republic, quality policy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Zmeškalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz