Mgr. Kristýna Galejová

Bakalářská práce

Česká republika jako aktér při podpoře agendy kvality potravin v EU

The Czech republic as an actor in promoting the agenda of food quality in the EU
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem ČR a její relevantní aktéři vstupují do agendy kvality potravin na evropské úrovni. Hodnocena bude především činnost Ministerstva zemědělství ČR, jako orgánu státní správy a Potravinářské komory, jako poradního orgánu ministerstva a zájmové organizace. Práce se bude primárně zabývat obdobím let 2008 – 2009. Zhodnocen však bude i pozdější vývoj …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine how the Czech republic and its relevant participants enters into the agenda of food quality in European level. The activities of the Ministry of Agriculture as administrative body and Federation of Food and Drink Industries of the Czech Republic as an advisory body to the Ministry and interest association will be evaluated. The thesis will be focused on the period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Zmeškalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií