Anna Kipielová

Master's thesis

Energetická politika EU ve vztahu k závislosti na dovozu ropy

The EU energy policy in relation to the dependence on oil imports
Abstract:
Energetický sektor je v současné době považován za strategické odvětví, jehož význam stále roste. Ekonomiky, které nedisponují dostatečným množstvím energetických zdrojů jsou v tomto směru více zranitelné. Energetická nezávislost je výzvou pro každý stát a rovněž pro celou EU, která velkou část spotřeby energetických surovin pokrývá jejich dovozem. Energetický sektor je klíčový od počátku procesu evropské …more
Abstract:
The importance of the strategic energy sector is currently growing. The economies that do not possess sufficient energy resources are more vulnerable. The energy independence represents a challenge for every country and likewise for the EU, which is highly dependent on the energy resources imports. Although the energy sector has been crucial since the beginning of European integration, still it has …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: Cristina Procházková Ilinitchi
  • Reader: Milan Vošta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81334