Jiří Blahoš

Diplomová práce

Solving of 3D problems of fluid mechanics by Lattice Boltzmann method

Solving of 3D problems of fluid mechanics by Lattice Boltzmann method
Anotace:
Cílem této diplomové práce je pˇredstavení metody Lattice Boltzmann a následné provedení praktických experiment ˚u jejího využití. V první ˇcásti práce je uvedena teorie a fyzikální pozadí této metody. Hlavní zamˇeˇrení je na 3D variantu této metody. Aˇckoliv základní vlastnosti jsou shodné s 2D variantou, která byla náplní mé bakaláˇrské práce, v metodˇe Lattice Boltzmann ve 3D nalezneme nˇekolik …více
Abstract:
The goal of this masters thesis is to describe and experiment with the Lattice Boltzmann method. The first part of the work deals with the theory of the method. The focus is on the 3D version of the method, even though the basic principles are the same as in the 2D case, which was the topic of my bachelor’s thesis. Some parts, however, like the boundary conditions for instance, require more attention …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Karásek
  • Oponent: Tomáš Blejchař

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika

Práce na příbuzné téma