Mgr. Petra KONEČNÁ

Master's thesis

Vhodnost výběru písma u dětí s dysgrafií

The choice of appropriate handwriting font for children with dysgraphia
Abstract:
Diplomová práce předkládá stručný popis specifických poruch učení, které do určité míry mohou, mimo jiné, negativně ovlivnit i písařské dovednosti dítěte, žáka, a mají v této diplomové práci své stěžejní postavení. Psaní je činnost, díky které můžeme informace nejenom přijímat, ale i dále zprostředkovávat a provází nás po celý život. Chceme poukázat na důležitost toho, jak je nutné si tuto dovednost …more
Abstract:
The diploma thesis presents a brief description of specific learning disorders which may, to a certain extent, negatively influence handwriting skills of a child, a pupil, and have a core position in this diploma thesis. Handwriting is an activity through which we can not only receive, but also mediate information. It accompanies us throughout our lives. We want to highlight how important it is to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2018
  • Supervisor: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KONEČNÁ, Petra. Vhodnost výběru písma u dětí s dysgrafií. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Special Pedagogy / Special Pedagogy