Bc. Lukáš Petřík

Diplomová práce

Knowledge management

Knowledge Management
Anotace:
Předložená práce se zabývá problematikou práce s daty, informacemi a znalostmi a to specifickou složkou knowledge managementem. Práce je rozdělena na pět hlavních částí. První část obsahuje jednoduché zamyšlení, proč bylo zvoleno dané téma a shrnuje očekávání v rámci této práce. Tvoří logický celek se závěrem. Druhá část práce se věnuje obecnému seznámení se vznikem a souvislostmi pojmu knowledge management …více
Abstract:
This thesis is focused in problematic connected on work with data, information and knowledge therefore a specific part called knowledge management. Work is divided in to five main parts. First part include simple thoughts about, why this topic and summarize presumptions in this thesis. Compose logical block with summary. Second part is focused on general introduction and origin based for concept of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jiří Jelínek
  • Oponent: Ing. Vlasta Prokopová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management