Theses 

Electronic Marketing in Small and Medium Sized Enterprises (SME) – Ilie Nejdanov, B.A.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ilie Nejdanov, B.A.

Diplomová práce

Electronic Marketing in Small and Medium Sized Enterprises (SME)

Electronic Marketing in Small and Medium Sized Enterprises (SME)

Anotace: Cílem této práce je zkoumat efektivitu a význam elektronického marketingu v malých a středních podnicích (SME). Pozornost je věnována různým kanálům a komponentům elektronického marketingu a jejich výsledku. Výhody, které přicházejí s vysokou úrovní vývoje internetu, jsou pro MSP životně důležité, aby se udržely na tomto rychle se měnícím globálním trhu. Tato práce se zaměří na identifikaci a popis hlavního aspektu elektronického marketingu a jeho vlivu na výkonnost malého a středního podnikání. Vedle sekundárních údajů shromážděných z mezinárodních zdrojů tato práce poskytuje analýzu provádění e-marketingu společnosti Curtis & Wyss Group. Očekává se, že E-marketing může zvýšit vztahy se zákazníky a umožnit malým a středním podnikům udržet si těsný kontakt s klienty, a proto je převést na potenciální zákazníky a nové zákazníky.

Abstract: This work aims to investigate efficiency and importance of Electronic Marketing in Small and medium-sized enterprises (SME). Attention is paid to different channels and components of Electronic Marketing and what effect they produce. The advantages, that comes with the high level of Internet development makes it vitally for SME to adopt, in order to stay competitive in this fast-changing global market. This thesis will focus on identifying and describing the main aspect of Electronic marketing and its influence on the performance of SMEs. Besides secondary data collected from international sources, this thesis provides analysis of execution E-marketing of Curtis & Wyss Group. It is expected to find and show that E-marketing can enhance customer relationship and enable SMEs to maintain close contact with clients, therefore converting them into the leads and new customers.

Keywords: SME, Electronic Marketing, E-marketing, Online Marketing, Email Marketing, Search Engine Marketing, SEO, Content Marketing, Social Media, PPC, E-marketing adoption, Internet Marketing.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kotyza
  • Oponent: PhDr. Marie Koubová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:17, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz