Marek Míka

Bakalářská práce

Analýza znalostí žáků středních škol o požární ochraně

Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vědomosti o požární ochraně a prevenci studentů navštěvující střední odborné školy a střední odborná učiliště. Upozorňuje na neznalost žáků základních pravidel o požární prevenci a ochraně, dále na neochotu žáků se v této problematice vzdělávat a na nepřipravenost vyučujících při školení o požární ochraně a prevenci.
Abstract:
This final thesis focuses on the knowledge of the fire protection and prevention of students attending secondary vocational schools. It deals with the lack of pupils knowledge of the basic rules in fire prevention and protection, as well as the unwillingness of pupils in this issue to educate and unpreparedness of teachers in the training of the fire protection and prevention.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2013
Identifikátor: http://theses.cz/id/tq00j8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií