Veronika MECZLOVÁ

Bakalářská práce

Analýza kvality poskytování KPR studenty oboru Zdravotnický záchranář

Quality analysis of providing CPR by Paramedic students
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou kvality poskytování KPR studenty oboru Zdravotnický záchranář. Práce se rozděluje na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se věnuje náhlé zástavě oběhu, její patofyziologii a příčinám. Dále se pak zabývá základní a rozšířenou kardiopulmonální resuscitací, kde je vytyčený její správný postup a aspekty vysoce kvalitní resuscitace. Následně v závěrečné …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of the quality of CPR by Paramedic students. The thesis is divided into theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis is devoted to sudden cardiac arrest, its pathophysiology and causes. It then goes on to discuss basic and advanced CPR, outlining its correct procedure and aspects of high quality resuscitation. Subsequently, the final …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Pfefferová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MECZLOVÁ, Veronika. Analýza kvality poskytování KPR studenty oboru Zdravotnický záchranář. Plzeň, 2023. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/