Bc. Irena Valentová

Bakalářská práce

Spojenci, či soupeři? Komparace vybraných myšlenek Iosifa Volockého (1439-1515) a Nila Sorského (1433-1508) na základě Troeltschovy typologie náboženských skupin

Allies or competitors? A comparative study of selected ideas of Iosif of Volokolamsk (1439-1515) and Nilus of Sora (1433-1508) on the basis of Troeltsch’s typology of religious groups
Anotace:
Tato práce se zabývá komparací vybraných myšlenek dvou reformátorů pravoslavné církve, Iosifa Volockého a Nila Sorského, kteří se pokoušeli prostřednictvím reformy mnišství navrátit církev do stavu, který chápali jako její prvotní ideál. Úvodní část práce se věnuje historickému kontextu, nezbytnému pro samotnou komparaci, v další části jsou analyzovány vybrané myšlenky týkající se inspiračních zdrojů …více
Abstract:
The thesis deals with the comparison of selected ideas of two reformers of the Russian Orthodox church, Iosif of Volokolamsk and Nilus of Sora, who tried to restore the Church through the reform of monasticism to the state they understood as her prime ideal. The first part deals with the historical context which is necessary for the comparison itself. The second part contains an analysis of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta