Assan Mukashev

Diplomová práce

Alternative monetary system  and company finances

Alternative monetary system  and company finances
Anotace:
Krize v letech 2007-2008 ukázala, že jakýkoli podnik by mohl být ovlivněn "zvlněním" vyvolaným finančními nestabilitami vytvořene měnovým systémem některých států nebo dokonce drastickějšími, které se nacházejí v rámci jeho "domovů". V této práci identifikujeme problémy současného měnového systému. Analýza pokračuje směrem k alternativním měnovým systémům a jejich rozdílům od sebe navzájem. V práci …více
Abstract:
The crisis of 2007-2008 has shown that any business could be affected by the “ripple” created by the financial instabilities created by the monetary system of certain states, or even more drastic by those found within its “home”. In this work we identify the problems of current monetary system. Then the analysis proceeds towards the alternative monetary systems and their differences from one another …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance