Jan JENÍČEK

Bakalářská práce

Nabíjení a vybíjení superkapacitorů

Supercapacitor Charge and Discharge
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá otázkou nabíjení a vybíjení superkapacitorů. V první části je uvedena historie superkapacitorů, následně fyzikální principy, vlastnosti, přehled možného využití, zásady při měření, jejich výhody a nevýhody. V druhé části je do detailu rozebrán nabíjecí modul s integrovaným obvodem BQ24640, který byl konstruován a dále využit pro měření předložených superkapacitorů …více
Abstract:
The present thesis deals with the question of charging and discharging supercapacitors. The first part is given supercapacitor´s history, followed by physical principles, characteristics, an overview of potential applications, the measurement principles, their advantages and disadvantages. In the second part is broken down in detail the charging module with integrated circuit BQ24640, which was designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Polcar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JENÍČEK, Jan. Nabíjení a vybíjení superkapacitorů. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická