Jan JENÍČEK

Bachelor's thesis

Nabíjení a vybíjení superkapacitorů

Supercapacitor Charge and Discharge
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá otázkou nabíjení a vybíjení superkapacitorů. V první části je uvedena historie superkapacitorů, následně fyzikální principy, vlastnosti, přehled možného využití, zásady při měření, jejich výhody a nevýhody. V druhé části je do detailu rozebrán nabíjecí modul s integrovaným obvodem BQ24640, který byl konstruován a dále využit pro měření předložených superkapacitorů …more
Abstract:
The present thesis deals with the question of charging and discharging supercapacitors. The first part is given supercapacitor´s history, followed by physical principles, characteristics, an overview of potential applications, the measurement principles, their advantages and disadvantages. In the second part is broken down in detail the charging module with integrated circuit BQ24640, which was designed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Polcar

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JENÍČEK, Jan. Nabíjení a vybíjení superkapacitorů. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická