Theses 

Online marketing vybrané firmy – Bc. Valerie Zrubecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Valerie Zrubecká

Diplomová práce

Online marketing vybrané firmy

Online Marketing of Selected Company

Anotace: Diplomová práce zprostředkovává komplexní pohled na aktuální podobu online marketingu a nabízí podrobné vysvětlení online reklamy, kterou internet firmám nabízí prostřednictvím digitálních kanálů. Cílem této práce je analýza online kampaně společnosti STABILO International GmbH a zhodnocení její účinnosti pomocí metrik využívaných pro vyhodnocování výkonnosti online reklamy. Data byla zpracována pomocí dostupných nástrojů pro webovou analytiku a bylo provedeno jejich komplexní zhodnocení. Na základě získaných informací byla navržena doporučení vedoucí k efektivnějšímu využívání vybraných digitálních kanálů. Pro účely diplomové práce byla zvolena kvantitativní jednosměrná analýza, která spočívá v rozboru dat a jejich syntéze. Touto analýzou byly zjištěny výkony jednotlivých forem online reklamy s ohledem na návštěvnost webových stránek firmy. Na základě zjištěných údajů je možné zajistit efektivní využívání online medií.

Abstract: The thesis provides a complex view about the current online marketing and a detailed explanation of online advertising offered to companies through internet digital channels. The aim of this thesis is the analysis of the on-line campaign of the company STABILO International GmbH and its subsidiary in the Czech republic, and evaluates its effectiveness using the metrics used to evaluate the performance of online advertising. The data was processed using the available web analytics tools and their complex evaluation was performed. Based on gained results, the recommendations have been proposed for the more efficient use of the selected digital channels. For the purpose of this thesis a quantitative one-way analysis was selected which consists of data analysis and its synthesis. This analysis determined the performance of each form of online advertising with the respect to the traffic to the company's website. Based on the findings, the efficient use of online media is secured.

Klíčová slova: Internet, reklamní kampaň, online reklama, online marketing, internetová reklama, média, internetový marketing, uživatel, návštěvník, STABILO Internet, advertising campaign, online advertising, internet advertising, internet marketing, user, visitor, STABILO

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:59, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz