Bc. Veronika Florianová

Diplomová práce

Vyjadřování barev u Homéra

Colours in Homer's poems
Anotace:
Cílem předkládané magisterské diplomové práce bylo vyhledat v homérských eposech jednotlivé termíny pro označení barev a barevných odstínů spolu s objekty, kterým je daná barva připisována. Celkem bylo nalezeno dvacet dva adjektiv označujících barvy. Záměrem práce bylo také podat vyčerpávající rozbor nalezených adjektiv barev a určit jejich přesný překlad na základě kontextu v homérských eposech. Po …více
Abstract:
The end result of this thesis was to locate singular terms for colour specification and colour shades in company of the object, to which the colour is applied to in the Homeric epics. Altogether there was found twenty two adjectives denominating colours. Another purpose of the thesis was to administrate complete analysis of found adjectives of colours and to determine their correct translation on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Klasický řecký jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.