Ing. Lucie Netolická

Master's thesis

Potenciometrické stanovení termodynamických disociačních konstant vybraných léčiv

Potentiometric determination of thermodynamic dissociation constants of some soluble drugs
Abstract:
Byly stanoveny smíšené disociační konstanty léčiv skupiny aminobisfosfonátů, alendronát sodný, ibandronát sodný a risedronát sodný (ZENTIVA, k.s. (Praha)) a dekongestiva dusičnan nafazolinu (LOBA Feinchemie. Austria). Měření bylo provedeno metodou potenciometrické titrace při 25 °C a 37 °C. Pro vyčíslení disociačních konstant byla použita regresní analýza potenciometrických dat programů ESAB a HYPERQUAD …more
Abstract:
Thermodynamic dissociation constants of aminobisphosphatones, Alendronate sodium, Ibandronate sodium, and Risedronate sodium (ZENTIVA, k.s. (Prague)) and decongestive, naphazoline nitrate (LOBA Feinchemie. Austria) were estimated by a technique of the potentiometric titration at 25 °C and 37 °C. Dissociation constants were estimated by the regression analysis of potentiometric data and using programs …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Netolická, Lucie. Potenciometrické stanovení termodynamických disociačních konstant vybraných léčiv. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemistry / Analytical Chemistry

Theses on a related topic