Ing. Lucie Netolická

Diplomová práce

Potenciometrické stanovení termodynamických disociačních konstant vybraných léčiv

Potentiometric determination of thermodynamic dissociation constants of some soluble drugs
Anotace:
Byly stanoveny smíšené disociační konstanty léčiv skupiny aminobisfosfonátů, alendronát sodný, ibandronát sodný a risedronát sodný (ZENTIVA, k.s. (Praha)) a dekongestiva dusičnan nafazolinu (LOBA Feinchemie. Austria). Měření bylo provedeno metodou potenciometrické titrace při 25 °C a 37 °C. Pro vyčíslení disociačních konstant byla použita regresní analýza potenciometrických dat programů ESAB a HYPERQUAD …více
Abstract:
Thermodynamic dissociation constants of aminobisphosphatones, Alendronate sodium, Ibandronate sodium, and Risedronate sodium (ZENTIVA, k.s. (Prague)) and decongestive, naphazoline nitrate (LOBA Feinchemie. Austria) were estimated by a technique of the potentiometric titration at 25 °C and 37 °C. Dissociation constants were estimated by the regression analysis of potentiometric data and using programs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Netolická, Lucie. Potenciometrické stanovení termodynamických disociačních konstant vybraných léčiv. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma