Veronika Palkovičová

Bakalářská práce

Problematika selekce romských žáků z pohledu učitelů základních škol a základních škol praktických

The Issue of Selection of Roma Pupils from the Perspective of Primary and Practical Elementary School Teachers
Anotace:
Téma bakalářské práce se zaměřuje na problematiku selekce romských žáků do škol zá-kladních a základních praktických v Břeclavi. Teoretická část se zmiňuje o příchodu Romů na české území, jižní Moravu a také přímo na Břeclav. Dále je v této části charakterizována tradiční i moderní výchova v romské rodině, její sociální klima a taktéž podpora romského dítěte ve vzdělávání. Poslední kapitola teoretické …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is focused on the issue of the selection of Roma pupils among the elementary and practical elementary schools in the district of Břeclav. The theo-retical part alludes to the arrival of the Roma in the Czech Republic, South Moravia and also directly in Břeclav. Further in this part is description of the traditional and modern education of children in the Romani family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Šafránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Palkovičová, Veronika. Problematika selekce romských žáků z pohledu učitelů základních škol a základních škol praktických. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe