Theses 

Srovnávací analýza výrazových prostředků v textech s tematikou zdravého životního stylu v ruských časopisech pro ženy a pro muže – Bc. Petra Vilímková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Vilímková

Diplomová práce

Srovnávací analýza výrazových prostředků v textech s tematikou zdravého životního stylu v ruských časopisech pro ženy a pro muže

Comparative Analysis of the Means of Expression in Texts with the Theme of Healthy Lifestyles in Russian Magazines for Women and for Men

Anotace: Diplomová práce se zabývá výrazovými prostředky, užívanými v ruských časopisech pro ženy a pro muže, které se týkají zdravého životního stylu. Cílem práce bylo analyzovat vybrané výrazové prostředky nejen podle jejich tematické zaměřenosti, ale také podle struktury. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy jako gender, média a zdravý životní styl. V praktické části byl zkoumán jazykový materiál nashromážděný z ruských on-line verzí časopisů pro ženy a pro muže.

Abstract: The diploma thesis deals with expressive means, used in Russian magazines for women and for men, that relate to a healthy lifestyle. The aim of this thesis was to analyse chosen means of expression not only according to their thematic directivity, but also by the structure. The theoretical part defines basic notions such as gender, media and healthy lifestyle. In the practical part was studied language material collected from Russian on-line versions of magazines for women and for men.

Klíčová slova: zdravý životní styl, gender, on-line verze časopisu, časopisy pro ženy, časopisy pro muže, healthy lifestyle, on-line version of the journal, magazines for women, magazines for men

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz