Francesca IAQUINTA

Bakalářská práce

Valutazione dell'efficacia del trattamento della lombalgia cronica aspecifica con l'utilizzo dell'acqua termale ed esercizi di Back school.

Evaluation of the effectiveness of the treatment of non specific chronic low back pain using Spa water and Back school exercises.
Abstract:
Low back pain is a spinal pain in lumbar area, associated with disability. It affects mainly individuals between 40 and 60, and it has a strong economic as well as social impact. Specifically, chronic low back pain, has a duration of 2 or 3 months. The patient presents a variety of motorial, postural and often psychological symptoms. Typically they have difficulties in performing ADL and in working …více
Abstract:
La lombalgia, ? dolore vertebrale a livello della zona lombare, associata a disabilit?. Colpisce maggiormente i soggetti compresi tra i 40 e i 60 anni, ed ha un forte impatto sia sociale, sia economico. Nello specifico, la lombalgia cronica, ha una durata di 2- 3 mesi circa. Il paziente affetto presenta una variet? di sintomi motori, posturali e molto spesso psicologici. Tipicamente si presentano delle …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015
Zveřejnit od: 31. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 10. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Domenico Minuto

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IAQUINTA, Francesca. Valutazione dell'efficacia del trattamento della lombalgia cronica aspecifica con l'utilizzo dell'acqua termale ed esercizi di Back school.. Lugano, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma