Jan Tauchman

Bakalářská práce

Návrh silniční komunikace S 7,5/60 u obce Prosetín

Design of highway S7,5/60 by the village of Prosetín
Anotace:
Jedná se o návrh silnice S7,5/60 u obce Prosetín. Bylo navrženo směrové a výškové vedení komunikace včetně návrhu odvodnění a konstrukce vozovky.
Abstract:
This is a draft road S7, 5 / 60 in the village Prosetín. It was proposed direction and height lines of communication including design and construction of road drainage.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tauchman, Jan. Návrh silniční komunikace S 7,5/60 u obce Prosetín. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera