Ing. Petr KESL

Disertační práce

Posuzování spolehlivosti konstrukcí simulační technikou

Assessment of construction reliability by simulation technique
Anotace:
V současné době došlo k přechodu z příslušných národních norem pro navrhování stavebních konstrukcí na společné jednotné normy, tzn. Eurokódy. Tento přechod se samozřejmě také týká oblasti ocelových konstrukcí. Eurokódy jsou založeny na polo pravděpodobnostní "předpisové" metodě dílčích součinitelů, jejíž vznik a princip je založen na deterministickém pojetí, tato metoda je založená na zjednodušených …více
Abstract:
Recently, a changeover from the applicable national standards for designing of building structures to uniform standards eurocodes. Naturally, this change applies also to steel structures. Eurocodes are based on semi-probabilistic "regulation" method of various coefficients, the origin and principle of which is based on determinist concept. This method is based on a simplified assumptions. The method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KESL, Petr. Posuzování spolehlivosti konstrukcí simulační technikou . Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Doktorský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná mechanika