Ivana PONOCNÁ

Bakalářská práce

Grafické a předgrafické výtvarné techniky v preprimárním vzdělávání

Graphic and pre-graphic art techniques in pre-primary education
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na využití předgrafických a grafických výtvarných technik v preprimárním vzdělávání. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte předškolního věku. Dále jsou zde zpracována témata, která přímo souvisejí s grafikou, jako je její dělení, historie a významní představitelé české grafiky. Praktická část se skládá z metodických listů, na nichž jsou zpracovány konkrétní …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on an usage of pre-graphical and graphical techniques of fine arts in preschool education. The theoretical part includes characteristics of a preschool child. This part also deals with topics closely related to graphics such as its division and history and it includes also Czech main graphics representatives. The practical part consists of methodical sheets, where concrete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Coganová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PONOCNÁ, Ivana. Grafické a předgrafické výtvarné techniky v preprimárním vzdělávání. Ústí nad Labem, 2022. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy