Radim Klečka

Diplomová práce

Model kardiovaskulárního systému

Model of Cardiovascular System
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením modelu kardiovaskulárního systému za účelem testování měřících metod hemodynamických vlastností KVS. Zakladem modelu je krevní pumpa generující pulzní vlnu a simulace velkého krevního oběhu. Model umožňuje řízení teploty krve, průtoku, tepové frekvence, arteriální tlaku a srdečního výdeje. Řízení a měření jednotlivých parametrů zprostředkovává softwarová aplikace …více
Abstract:
This thesis focuses on creating a model of the cardiovascular system for testing the methods of measuring hemodynamic parameters of the CVS. The basis of the model consists of a blood pump generating pulse wave and a simulation of the large blood circulation. The model enables the control of the blood temperature, heart rate, artery pressure and cardiac output. The control and measurement of individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Martin Augustynek
  • Oponent: Petr Gabriel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava