Bc. Eliška Večeřová

Diplomová práce

Kreativní psaní ve výuce cizího jazyka na 1. stupni ZŠ

Creative writing in foreign language education in primary schools
Anotace:
Práce se zabývá tématem kreativního psaní v rámci cizojazyčné výuky. Pozornost je orientovaná konkrétně na výuku německého jazyka na prvním stupni základních škol. Práce je zaměřena na rozvoj kreativity, přirozené lidské vlastnosti, která musí být během života rozvíjena. Tento rozvoj může být dán také pomocí metody kreativního psaní, která je dětmi vnímaná jako hra. Děti při této aktivitě rozvíjí svoji …více
Abstract:
The work deals with the topic of creative writing in foreign language education. The attention is oriented towards German education in primary schools. The work focuses on creativity progress. Creativity is a natural human characteristic which needs to be progressed during the life. This progress could be given through creative writing method which is perceived by children like a game. The children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta