Mgr. Petra Horáková

Diplomová práce

Explorace vztahů mezi osobní pohodou, vděčností, životními událostmi a depresivitou

Exploration of relationships among psychological well-being, gratitude, life events and depressivity
Anotace:
Cílem naší práce, která je zároveň součástí Mezinárodního výzkumu osobní pohody, je prozkoumat vztahy mezi duševní pohodou, vděčností, životními událostmi a depresivitou. Výzkumný soubor studie tvoří 338 respondentů, kdy 209 (61,8%) je žen a zbylých 129 (38,2%) respondentů jsou muži. Použitými metodami, se kterými pracujeme, jsou Scale of Psychological Well-being, Gratitude Questionnaire, Positive …více
Abstract:
The purpose of this study, which is part of International Well-Being Study, is to explore relationships among well-being, gratitude, life events and depressivity. The research sample consists of 338 respondents with 209 (61,8%) women and remaining 129 (38,2%) respondents are men. Methods which we worked with are Scale of Psychological Well-Being, Gratitude Questionnaire, Positive Life Events, Negative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta