Lenka Míšková

Diplomová práce

Železniční doprava po východním rozšíření EU se zaměřením na vybrané státy

Rail Transport after EU's Eastern Enlargement Focused on Selected Countries
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu trhu železniční dopravy v Evropské unii. Důraz je kladen na pobaltské státy -- Litvu, Lotyšsko a Estonsko, tedy země, které spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy vstoupily v roce 2004 do Evropské unie. Práce popisuje pozici železniční dopravy (osobní i nákladní) v rámci dopravního systému v zemích EU a poskytuje informace o jejím ekonomickém rozvoji …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of the rail transport market in the European Union. The emphasis is put on the Baltic countries - Lithuania, Latvia and Estonia, i.e. the countries which joined the European Union during the 2004 enlargement. The thesis describes the position of the rail transport, both freight and passenger, within the transport system in the countries of the EU and provides …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Milan Vošta
  • Oponent: Václav Kašpar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37516