Bc. Veronika Rýcová

Bakalářská práce

Volební systém a složení poslanecké sněmovny ČR

Voting system and composition, structure of Chamber of Deputies Czech Republic
Anotace:
Hlavním cílem této práce je zhodnocení volebních systémů a analýza volebního systému České republiky od roku 1996. V první části se věnuji popisu voleb a jejich funkcí, podrobnému popsání většinového, poměrného a smíšeného volebního systému, jejich negativum a pozitivum. V další části je pozornost věnována volbám do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, výsledkům voleb, vývoji volebního systému …více
Abstract:
The main purpose of this paper is an evaluation and an analysis of the electoral system of the Czech Republic since the year 1996. I dedicate the first part of my paper to the description of elections and their functions, I describe in detail the majority, plurality and mixed poll system and their negatives and positives. In the following part attention is given to the elections to the Parliament of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Balcar
  • Oponent: JUDr. PhDr. Jan Tlamycha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa