Bc. Veronika Rýcová

Bachelor's thesis

Volební systém a složení poslanecké sněmovny ČR

Voting system and composition, structure of Chamber of Deputies Czech Republic
Abstract:
Hlavním cílem této práce je zhodnocení volebních systémů a analýza volebního systému České republiky od roku 1996. V první části se věnuji popisu voleb a jejich funkcí, podrobnému popsání většinového, poměrného a smíšeného volebního systému, jejich negativum a pozitivum. V další části je pozornost věnována volbám do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, výsledkům voleb, vývoji volebního systému …more
Abstract:
The main purpose of this paper is an evaluation and an analysis of the electoral system of the Czech Republic since the year 1996. I dedicate the first part of my paper to the description of elections and their functions, I describe in detail the majority, plurality and mixed poll system and their negatives and positives. In the following part attention is given to the elections to the Parliament of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Aleš Balcar
  • Reader: JUDr. PhDr. Jan Tlamycha

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration