Bc. Hana Hejlová

Bakalářská práce

Výuková opora pro obor vzdělání Cukrář

Learning support for confectioner branch
Anotace:
První část této bakalářské práce se zabývá historií cukrářské výroby, oborem vzdělání Cukrář, jeho charakteristikou a profilem absolventa. Dále se zabývá předmětem Odborný výcvik, jeho klíčovými a odbornými kompetencemi, metodami a formami výuky. Druhá část je zpracováním výukové oporu pro cukráře do předmětu Odborný výcvik. Je určena žákům prvního ročníku. Zabývá se popisem jednotlivých výrobků a …více
Abstract:
The first part of my bachelor´s thesis is devoted to the history of the confectionery production, confectioner´s branch, its characteristics and graduate profile. Furthermore it concentrates on professional traning, its key and professional competences, learning methods and forms. I prepared the second part of my thesis as learning support for students´professional training. It is meant for the first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta